Etnocentryzm konsumencki – to pojęcie wprowadzone do marketingu przez T. Shimpa i S. Sharmę. Etnocentryzm konsumencki określa przekonania konsumenta odnośnie kupowania produktów o zagranicznym pochodzeniu. Konsumenci o nastawieniu etnocentrycznym są przeciwni kupowaniu importowanych produktów, gdyż osłabia to krajową gospodarkę. Z kolei konsumenci kosmopolityczni, inaczej tacy, których cechuje niski etnocentryzm konsumencki, nie zwracają uwagi na miejsce wyprodukowania produktu. Do pomiaru etnocentryzmu konsumenckiego powstało narzędzie – Consumer Etnhnocentric Tendencies, CET. W badaniach przeprowadzonych w krajach zachodnich konsumenci o wysokim stopniu etnocentryczności preferowali produkty krajowe, z kolei w badaniach przeprowadzonych w Polsce wysoka etnocentryczność wiązała się z preferowaniem produktów zagranicznych.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 139-141