Ewolucyjna teoria snu – to pogląd, według którego pierwotną funkcją snu jest oszczędzanie energii. Ewolucyjna teoria snu zakłada, że zwykły sen funkcjonuje analogicznie do snu zimowego. Podczas snu temperatura ssaka obniża się o 1 *C, dzięki czemu możliwe jest niewielkie, lecz zauważalne zaoszczędzenie energii. Często w okresach niedoboru pożywienia zwierzęta zwiększają ilość snu lub obniżają temperaturę ciała w czasie snu. Także różne gatunki różnią się ilością snu w zależności od prowadzonego trybu życia. Ewolucyjna teoria snu nie wyklucza regeneracyjnej funkcji snu, raczej obie teorie – regeneracyjna i ewolucyjna – uzupełniają się w wyjaśnianiu roli snu.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 284-285