Fałszywe przekonania
Pojęcie związane z rozwijającą się teorią umysłu. Fałszywe przekonania I rzędu odnoszą się do
rozumienia przez jednostkę, że inna osoba kieruje się w swoim rozumowaniu własnymi myślami,
na przykład: Kasia będzie myślała, że ołówek jest w piórniku, bo tam go schowała i nie wie, że go
przełożyłam. Fałszywe przekonania II rzędu dotyczą z kolei przekonań jednej osoby o
przekonaniach innej osoby, na przykład: Zosia, która pożyczyła bez pytania ołówek od Kasi, będzie
myślała, że Kasia pomyśli, że ołówek jest nadal w piórniku, bo tam go schowała. Dokonująca się
zmiana dotyczy pojmowania umysłu ze statycznej struktury do kontenerowania informacji na
konstrukt zdobywający informacje w sposób aktywny. Ta zmiana w zakresie wiedzy społecznej
dokonuje się między 5 a 7 rokiem życia i rozwija się aż do dorosłości w stronę
konstruktywistycznej i interpretacyjnej teorii umysłu. Porzucenie koncepcji fałszywych przekonań,
związanych z lękiem separacyjnym, jest niezbędne do przejścia w kolejny etap rozwoju (Gould,
1978).
Trempała Janusz, Psychologia rozwoju człowieka, podręcznik akademicki, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 240, 241, 292.