Fatalizm pedagogiczny
Rodzaj postawy rodzicielskiej opartej na przekonaniu, że wpływ środowiska rodzinnego w
porównaniu do oddziaływań rówieśniczych jest znikomy. Jej skutkiem jest spadek zaangażowania
rodziców w wychowanie rodzinne i prób wpływania na pozytywny rozwój dziecka.
Trempała Janusz, Psychologia rozwoju człowieka, podręcznik akademicki, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 60.