Faza genitalna – to ostatnia faza rozwoju psychoseksualnego w freudowskiej teorii popędów. Faza genitalna przypada na okres dojrzewania oraz dorosłość. W tym czasie człowiek nabywa zdolność do prokreacji. Faza genitalna jest okresem w którym następuje tzw. organizacja genitalna, czyli dojrzałość psychoseksualna, rozumiana jako zdolność do intymnych i seksualnych kontaktów z osobami płci przeciwnej, a także zdolnością do podejmowania aktywności związanej z pracą i twórczością.

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (2016) Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, str. 109