Faza odroczona – okres programu oddziaływania behawioralnego z wykorzystaniem warunkowania instrumentalnego Skinnera, następujący po około trzech tygodniach od drugiej fazy eksperymentalnej. W trakcie trwania fazy odroczonej częstotliwość niepożądanych zachowań powinna pozostać niska, a pozytywne zmiany – utrzymywać się.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 389.