Faza oralna – jest jedną z faz rozwoju psychoseksualnego w teorii popędów Z. Freuda. Faza oralna jest w tej koncepcji pierwszą i trwa od urodzenia do około 2. roku życia. Główną sferą erogenną są w tym czasie usta, aktywnością dającą przyjemność ssanie, później – gdy dziecko ma zęby – gryzienie, kąsanie i szarpanie. Faza oralna to także okres, w którym pojawiają się już pierwsze impulsy o charakterze agresywnym, sadystycznym – ich zaspokajanie przynosi dziecku satysfakcję. Fiksacja na tym etapie rozwoju ujawnia się jako tzw. „charakter oralny”: ufność i zależność od innych ludzi, optymizm i łatwowierność, a także problemy związane z jedzeniem.

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (2016) Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, str. 107-108