Fobia społeczna – Zaburzenie fobiczne, w którym pacjent czuje lęk przed krytyczną oceną społeczeństwa, na przykład wyśmianiem. Charakteryzuje się zróżnicowanym nasileniem, często jednak uniemożliwiając normalne funkcjonowanie, prowadząc do wycofania lub ataków paniki. Fobii społecznej najczęściej towarzyszą objawy fizyczne, takie jak: pocenie się, rumień, drżenie itd. Najpopularniejsze obawy dotyczą niezdolności do wypowiedzenia się publicznie, jedzenia w miejscach publicznych w obawie o zadławienie, a nawet korzystania z toalet publicznych: czyli sytuacji, w których pacjent może być obserwowany.

James Morrison: DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, s. 208-211.