Fobia swoista – Zaburzenie fobiczne, w którym pacjent przejawia nieuzasadniony strach przed danym przedmiotem lub sytuacją, np. zwierzęciem, przebywaniem w zamkniętym pomieszczeniu, podróżą samochodem etc. Ekspozycja na ten czynnik lub jego bliskość prowadzi do wystąpienia doznania lęku, lub ataku paniki. Fobie swoiste rzadko kiedy występują pojedynczo. U części pacjentów zaburzenie rozwija się pod wpływem doświadczenia traumatycznego. Jeśli fobia dotyczy sytuacji, istnieje znacznie wyższe ryzyko współwystąpienia depresji bądź nadużywania substancji psychoaktywnych. Wszystkie te czynniki wywołują cierpienie pacjenta i motywują go do wycofywania się, ograniczając jego aktywność społeczną.

James Morrison: DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, s. 205-208.