Fobia – Lęk w stosunku do przedmiotów lub sytuacji, które nie stwarzają obiektywnego niebezpieczeństwa. Sprawia on, że chory dąży do uniknięcia kontaktu z nimi bądź w sposób negatywny (od delikatnego lęku do przerażenia) reaguje na tenże kontakt lub samą myśl nim. Fobia często współistnieje z depresją i głównie dotyczy kobiet.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.”s. 119 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa