Frenologia – pseudonaukowa, dziewiętnastowieczna teoria autorstwa Franza Josepha Galla, opierająca się na przekonaniu, że pewne aspekty funkcjonowania behawioralnego i emocjonalnego mają ścisłą lokalizację mózgową, możliwą do zbadania między innymi przez kranioskopię czy zewnętrzne badanie fizykalne. Wniosek o potencjalnej korelacji został wysnuty przez Galla na podstawie fizjologicznych badań nad anatomią mózgu, zestawionych z informacjami dotyczącymi cech osobowości badanych za ich życia. Pomimo ostatecznego fiaska teorii Galla, jego systematyczna praca medyczna przyniosła podwaliny pod dzisiejszą neurobiologię.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 316.