Freudowska teoria osobowości
Freudowska teoria osobowości, to ogólna koncepcja psychoanalityczna, dotycząca tego, że charakter i osobowość są produktem doświadczeń i fiksacji wynikających z wczesnych stadiów rozwoju psychoseksualnego