Funkcja reklamowa znaku firmowego – jest szczególnie istotna z perspektywy strategii marketingowych. Funkcja reklamowa znaku firmowego realizowana jest przez zachęcanie potencjalnych klientów do nabywania towaru oznaczonego danym znakiem. Aby tak się działo niezbędne jest posiadanie przez znak firmowy odpowiedniej renomy – pozytywnej opinii oraz popularności wśród konsumentów. Funkcja reklamowa znaku firmowego zatem rośnie wraz z czasem, jaki dany znak towarowy funkcjonuje na rynku oraz w szczególności wraz z działaniami ukierunkowanymi na tworzenie wartości danego znaku. Wysoka renoma znaku świadczy o jakości produktu i tym samym zachęca kupujących do wyboru właśnie jego. Funkcja reklamowa znaku towarowego może w niektórych przypadkach, gdy znak posiada negatywną opinię, informować o złej sławie danego towaru i tym samym zniechęcać konsumentów do produktu. W takiej sytuacji mówimy, że mamy do czynienia ze znakiem ostrzegawczym.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 350-351