Funkcja zarządzająca
Zespół wyższych czynności poznawczych, odpowiedzialność za wykonywanie takich zadań, jak
kontrola, obserwacja i planowanie na zachowaniach ukierunkowanych na cel. Hamowanie
poznawcze jest jednym z najwcześniej rozwijających się funkcji zarządzających; odbywa się na
zasadzie powstrzymywania od reakcji na bodziec, którego realizacja jest nieistotna z perspektywy
generalnego celu. Znaczny postęp w dojrzewaniu funkcji zarządzających przypada na okres
późnego dzieciństwa, a więc młodszego wieku szkolnego. Do innych funkcji tego typu zaliczamy:
przerzutność uwagi, samokontrolę, procesy przeszukiwania pamięci, myślenie abstrakcyjne i
tworzenie pojęć, elastyczność poznawczą, planowanie i organizowanie, odraczanie, etc.
Trempała Janusz, Psychologia rozwoju człowieka, podręcznik akademicki, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 181, 238.