Funkcje psychiczne
Według koncepcji Junga funkcje psychiczne człowieka, a więc czynności, dzięki który człowiek
odbiera i przetwarza informacje pochodzące ze środowiska, możemy podzielić na cztery części:
racjonalne — myślenie i czucie, oraz nieracjonalne — percepcję i intuicję. Racjonalność oznacza tu
oparcie na wartościowaniu, natomiast nieracjonalność — oparcie na spostrzeżeniach.
Trempała Janusz, Psychologia rozwoju człowieka, podręcznik akademicki, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 107, 205-206, 312-313.