Funkcjonalny kontekst spostrzegania bodźca – sposób interpretacji figury zależący od pełnionej przez nią funkcji. Funkcjonalny kontekst spostrzegania bodźca wiąże się z tłem dla danej figury, z jej otoczeniem. Ten sam obiekt w różnych sytuacjach może być inaczej interpretowany, co wynika z pełnionej przez niego funkcji. Funkcjonalny kontekst spostrzegania bodźca opiera się na wcześniej zapamiętanych i przechowywanych w pamięci konstruktach, nadających bodźcowi znaczenie. Obiekty wcześniej nie widziane przez obserwatora nie będą przez niego rozpoznane w figurach wieloznacznych.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 34