Funkcjonalny rezonans magnetyczny – jest jedną z metod obrazowania pracy mózgu. Funkcjonalny rezonans magnetyczny (functional magnetic resonance imaging, fMRI) rejestruje poziom zużycia tlenu w wybranych obszarach mózgu, a więc aktywność metaboliczną w tych obszarach. Wzmożone zużycie tlenu sygnalizuje w założeniu większą aktywnośc określonych obszarów mózgowia, dzięki czemu możliwe jest określenie np. jakie obszary mózgu aktywują się podczas rozwiązywania zadania badawczego. Dzięki temu funkcjonalny rezonans magnetyczny umożliwia odkrycie mózgowej lokalizacji interesujących badaczy funkcji poznawczych, czy różnice w zakresie aktywności mózgu pomiędzy różnymi osobami. Funkcjonalny rezonans magnetyczny posiada jedną dość dużą wadę, mianowicie niską rozdzielczość czasową, która wynosi kilka sekund, podczas gdy wiele podstawowych procesów poznawczych odbywa się w czasie ok. 500 ms.

Literatura:

„Psychologia poznawcza”, E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, str. 39