GABA – to inaczej kwas gamma-aminomasłowy. GABA jest aminokwasem, najbardziej rozpowszechnionym neuroprzekaźnikiem hamującym. GABA ma działanie jonotropowe – powoduje otwarcie kanałów chlorkowych i napływ ujemnie naładowanych jonów chlorkowych do wnętrza komórki nerwowej po połączeniu się z odpowiednim receptorem. Synapsy GABAergiczne są powiązane z regulacją poziomu lęku i reakcjami stresowymi. GABA hamuje także aktywność neuronów dopaminergicznych, co ma znaczenie w biologicznym mechanizmie powstawania uzależnień. Alkohol nasila działanie synaps GABAergicznych, podobnie jak wiele leków uspokajających i nasennych oraz niektóre leki na ChAD. Niedobór tego neuropezekaźnika wiąże się także z występowaniem napadów padaczkowych (stąd defekt genu kodującego receptor GABA może przyczynić się do wystąpienia padaczki).

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 62, 65, 166 i in.