Gamety
Rodzaj komórek, które służą do rozmnażania płciowego, powstających wskutek mejozy w
gametogenezie. Połączenie gamet odmiennych płci może poskutkować powstaniem zygoty i
zapłodnieniem. Plemniki (gamety męskie) i komórki jajowe (komórki żeńskie) zawierają po 23
chromosomy, bez pary. Po przeniknięciu plemnika do komórki jajowej i połączeniu gamet,
powstaje kompletny zestaw 46 chromosomów.
Trempała Janusz, Psychologia rozwoju człowieka, podręcznik akademicki, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 51, 148.