Gastrulacja
Proces odbywający się na etapie prenatalnym, w trakcie którego komórki pełniące podobną funkcję
grupują się. Embrion ludzki na etapie gastrulacji, a więc w trakcie drugiego tygodnia po
zapłodnieniu, nazywany jest gastrulą. Gastrula składa się z endodermy, ektodermy oraz gastrocelu.
Trempała Janusz, Psychologia rozwoju człowieka, podręcznik akademicki, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 149.