Gaworzenie
Jeden z etapów rozwoju mowy, pojawiający się po etapie krzyku oraz po etapie głużenia, a więc w
okolicach 6 miesiąca życia (w niektórych przypadkach już wcześniej – nawet w okoliach 2 lub 3
miesiąca). Gaworzeniem wstępnym nazywamy okres, podczas którego dziecko produkuje dźwięki,
takie jak gruchanie, pisk, kwiczenie, gulganie, buczenie i kwilenie. Z kolei gaworzenie zasadnicze,
przypadające na okres pomiędzy 7 a 10 miesiącem życia, polega na pojawieniu się zdolności do
wokalizacji pełnych sylab, na przykład: ta-ta, ma-ma, ba-ba, da-da.
Trempała Janusz, Psychologia rozwoju człowieka, p