Genogram rodziny – jest to graficzny zapis struktury rodziny i relacji emocjonalnych pomiędzy jej członkami. Genogram rodziny jest zainspirowany modelem systemów naturalnych M. Bowena. Dzięki jego analizie można odkryć wzory relacji panujących w rodzinie, wzory triangulacji, bliskości/dystansu, style rozwiązywania konfliktów, definiowania ról itp. . Prócz funkcji diagnostycznej, proces konstruowania genogramu rodziny ma sam w sobie wartość terapeutyczną. Psychoterapeuta analizując go z pacjentem, parą lub rodziną umożliwia pracę nad redukcją lęku w systemie i wzrostem stopnia zróżnicowania Ja, uświadamianie cyrkularnych powiązań, odnajdywanie wzorców relacji, triangulacji i kontrolę nadmiernych relacji emocjonalnych w celu bardziej rozważnego i precyzyjnego wyrażania siebie.

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (2016) Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, str. 183