Glej – nazywany także neuroglejem, to obok neuronów główna składowa układu nerwowego, składająca się z komórek glejowych. Glej nie przewodzi impulsów nerwowych, choć wymienia substancje chemiczne z przyległymi komórkami nerwowymi. Komórki glejowe są średnio dziesięć razy mniejsze od neuronów, jest ich za to w sumie około dziesięciu razy więcej. Glej pełni wiele różnych funkcji, w zależności od rodzaju komórek glejowych: bierze udział w oczyszczaniu układu nerwowego, usuwania pozostałości obumarłych neuronów, wirusów, grzybów i pozostałych mikroorganizmów. Niektóre typy komórek glejowych (oligodendrocyty i komórki Schwanna) tworzą osłonki mielinowe wokół aksonów, a glej promienisty kieruje migracją neuronów podczas rozwoju zarodkowego.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 30, 35, 36