„Gorące” poznanie – określenie używane w badaniach procesów poznawczych dotyczące problematyki wpływu emocji i motywacji. „Gorące procesy poznawcze” to takie, które pojawiają się w naturalnym, spontanicznym, trudnym do odtworzenia środowisku społecznym. Uwzględniają nie tylko różnice indywidualne, przypadkowe zmienne zakłócające ale i wiele innych aspektów odróżniających je od laboratoryjnej, neutralnej sytuacji badawczej. Badanie tych samych procesów poznawczych w środkowisku „gorącym” i „chłodnym” może przynieść odmienne rezultaty.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 566.