Halucynoza organiczna – Zaburzenie, w którym chory doświadcza utrzymujących się lub nawracających omamów słuchowych i/lub wzrokowych. Występują one przy niezaburzonej świadomości, a pacjent zazwyczaj zachowuje wobec nich krytycyzm. Może współwystępować wraz z niewielkimi urojeniami, jednak nie występuje znaczne obniżenie sprawności intelektualnej.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.” s. 63 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa