Heurystyka – jest to reguła myślenia, dzięki której możliwe jest podjęcie sądu na podstawie uproszczonej analizy, uwzględniającej jedynie część ze wszystkich dostępnych danych. Heurystyka to „droga na skróty” w przetwarzaniu informacji, która oferuje prostą i zazwyczaj skuteczną, choć czasem zawodną metodę formułowania sądów. Jednym z czynników skłaniających do korzystania z heurystycznego przetwarzania informacji jest pozytywny nastrój, ponieważ działa uspokajająco i demobilizująco. Heurystyka jest także dominującym sposobem przetwarzania informacji w sytuacji, gdy nasze zdanie jest inne niż większości danej grupy, w przeciwieństwie do sytuacji niezgody z mniejszością w grupie. Wynika to m.in. z silniejszego stresu wywołanego pierwszą sytuacją, co może wpływać na obniżenie sprawności procesów umysłowych.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str.  81, 94, 240, 385-386