Hipochondria – Zaburzenie o przewlekłym i zmiennym charakterze, w którym pacjent jest trwale skoncentrowany na przekonaniu, że występuje u niego jedna lub więcej chorób somatycznych. Zazwyczaj koncentruje się na jednym, lub dwóch układach bądź narządach. Zwykłe odczucia interpretowane są jako przykre i będące wynikiem choroby, najczęściej konkretnej. Nierzadko współistnieje z lękiem i depresją. Występuje podobnie często u kobiet, jak u mężczyzn, rzadko po 50 roku życia. Większość pacjentów pozostaje pod opieką lekarzy innych specjalizacji, niż psychiatra. Niewielka część z nich dominuje swoim zaburzeniem życie rodzinne i społeczne, używając manipulacji.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.”s. 141-142 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa