Idea siebie
W koncepcji narodzin świadomości Lewisa koncepcja Ja oznaczająca efekt świadomej
refleksji jednostki nad sobą. Idea siebie jest w tej teorii poznawczą reprezentacją siebie i można
utożsamiać ją z poziomem samowiedzy jednostki. Pierwsza idea siebie pojawiająca się u dziecka
ma charakter relacyjny, a więc powstaje w relacji z rodzicem, nie istniejąc bezpośrednio w dziecku i
nie występując w postaci indywidualnej reprezentacji. Jego najbardziej wyrazistym przejawem u
dwuletniego dziecka jest zdolność do rozpoznawania swojego odbicia w lustrze; test czerwonej
plamki stosowany u dzieci pomiędzy 16 a 24 miesiącem życia okazuje się być skutecznym mimo że
niewiele wcześniej jednostka nie reagowała na podobny sygnał. Dotknięcie twarzy w miejscu, w
którym została naniesiona czerwona plamka, zauważona przez dziecko w lustrze, uznawane jest za
dowód skonstruowania reprezentacji Ja.
Trempała Janusz, Psychologia rozwoju człowieka, podręcznik akademicki, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 188, 196.