INAH-3 – to trzecie jądro śródmiąższowe przedniej okolicy podwzgórza. INAH-3 jest ponad dwukrotnie większe u heteroseksualnych mężczyzn, niż u kobiet. Struktura ta jest także wyraźnie mniejsza u mężczyzn homoseksualnych niż u heteroseksualnych – u mężczyzn homoseksualnych wielkość tego obszaru była podobna jak u kobiet.  Nie jest znana rola INAH-3 w zachowaniu seksualnym, gdyż nie badano jeszcze pod kątem tej funkcji tego obszaru u ludzi.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 349, 350