Indeks podobieństwa – został opracowany przez Roberta Kleine i Jerome Kernan w badaniach pomiaru wielkości podobieństw znaczeniowych towarów konsumpcyjnych. Indeks podobieństwa jest wyliczany na podstawie tego, jako które dane skojarzenie jest wymieniane w związku z danym przedmiotem. Wartości jednakowych skojarzeń dla badanych osób są sumowane. Pozwala to rozpisać listę wszystkich skojarzeń odnośnie przedmiotu, wraz z towarzyszącymi im danymi, jak często dane skojarzenie było wymieniane – jaka była siła skojarzenia. Indeks podobieństwa i matryce skojarzeniowe stanowią punkt wyjścia do analizy skalowania wielowymiarowego (np. z użyciem programu skalowania MINISSA).

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 345-347, 375