Indeks samoaktualizacji – narzędzie do pomiaru poziomu samoaktualizacji, czyli dyspozycji organizmu do wzrostu i przechodzenia od struktur prostych do skomplikowanych skonstruowane przez  Jonesa i Crandalla w 1986. Indeks samoaktualizacji składa się ze zdań oznajmujących, opisujących m.in funkcjonowanie społeczne i emocjonalne jednostki, do których ta odnosi się, wybierając odpowiedzi typu Prawda/Fałsz. Wyniki z Indeksu Samoaktualizacji korelują z danymi uzyskanymi choćby z pewnych kwestionariuszy dotyczących samooceny i zdrowia.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 183.