Indukowane zaburzenia urojeniowe – Rozpoznaje się wtedy, kiedy objawy zaburzenia występują u dwu lub więcej osób, jednak tylko jedna ma je realnie, a u pozostałych są one zaindukowane i ustępują po separacji od chorego. Występuje u bliskich sobie osób, a najczęściej osoby z zaindukowanymi objawami są zależne od osoby pierwotnie chorej i jednocześnie odizolowane od społeczeństwa. Członkowie takiej struktury wspierają się wzajemnie w swoich urojeniach.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.”s. 96 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa