Indywiduacja – proces przekształcania się osobowości, składający się z fazy naturalnej i fazy kulturowej. Faza naturalna obejmuje rozwój persony i ego, podczas gdy faza kulturowa polega na pokonywaniu egocentrycznej struktury „ja”, dytansowaniu się od persony oraz konstruowaniu relacji między ego-jaźnią i ego-archetypami. Proces indywiduacji, związany z koncepcją mitu osobistego, można rozumieć jako jedną z dróg rozwoju osobowości, a także w kategoriach misji życiowej bądź powołania.

Grzesiuk, H. Suszek „Psychoterapia. Szkoły i Metody. Podręcznik akademicki.” ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2011,  s. 626