Introjekcja –  Jeden z nieświadomych mechanizmów obronnych, za pomocą którego podmiot symbolicznie przyswaja do swojego self element obiektu zewnętrznego i może, ale nie musi być częścią mechanizmu identyfikacji projekcyjnej. W klasycznej, freudowskiej teorii depresji jest ona spowodowana introjekcją. Według aktualnych teorii, introjekcja jest obok identyfikacji drugim, głównym procesem służącym uwewnętrznianiu. Na przykład w relacji rodzic-dziecko rodzic może zostać zidentyfikowany i uwewnętrzniony w ramach self w ego, co warunkuje kształt reprezentacji self.

Glen O. Gabbard: Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej. Kraków:Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, s. 61-62; 53-54