Ja powinnościowe – składa się na nie to, jaka dana osoba (w swoim mniemaniu) powinna być. Ja powinnościowe związane jest z poczuciem obowiązku i posiadanymi obligacjami. Podkreślenie różnicy pomiędzy ja powinnościowym, a ja realnym powoduje syndrom „agitacji” – zespół emocji o silnym pobudzeniu, takich jak niepokój, strach, poczucie winy czy wstyd. Ja powinnościowe składa się przede wszystkim z treści o charakterze moralnym – norm i wartości.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 138