Ja – to pojęcie, które może oznaczać zarówno własne ciało (wraz z jego obrazem i oceną), wiedzę o sobie (struktura ja), tożsamość (poczucie ciągłości i wyróżnianie się na tle innych). W obręb ja osoby wchodzą także kochani przez nią ludzie, role, wartości, normy, a także grupy społeczne, do jakich należy (tożsamość społeczna). Ja rozumiane jako struktura wiedzy ma znaczenie centralne, jest także najbardziej rozbudowaną ze struktur wiedzy. Ja może być także rozumiane jako struktura składająca się z wielu ról i tożsamości społecznych, przekonań na własny temat, samoocen czy postaw.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 136-137