Jadłowstręt psychiczny – (anoreksja) to zaburzenie odżywiania, w którym osoba nie chce jeść tyle, ile powinna. Jadłowstręt psychiczny prowadzi do znacznego spadku masy ciała, a nawet do śmierci. Ok. 90% przypadków tej choroby dotyczy kobiet. Jadłowstręt psychiczny zaczyna się najczęściej w okresie dojrzewania lub znacznie rzadziej po 20. roku życia. Podejrzewa się genetyczne podłoże tej choroby, ale związek pomiędzy objawami, a czynnikami genetycznymi jak dotąd nie został doprecyzowany.  Jadłowstręt psychiczny, wbrew polskiej nazwie z reguły nie polega na wstręcie do jedzenia, co raczej obsesyjnym lękiem przed przybraniem na wadzę czy utratą samokontroli. Perfekcjonizm przybliża anoreksję do zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i w rzeczy samej okazuje się, że ZOK występuje częściej wśród krewnych anorektyczek. W niektórych przypadkach obserwuje się także objawy depresji, jednak na jadłowstręt psychiczny leki przeciwdepresyjne nie wywierają efektu terapeutycznego.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 318-319