Jądra podstawy – to grupa podkorowych struktur, zlokalizowanych w przodomózgowiu, bocznie względem podwzgórza, w której skład wchodzą: jądro ogoniaste, skorupa oraz gałka blada (niektórzy autorzy wymieniają także inne struktury). Jądra podstawy mają budowę, która niewiele zmieniła się w toku ewolucji – jest podobna zarówno u ssaków, jak i u płazów. Każda z części jąder podstawy wymienia informację z inną częścią kory mózgowej. Najliczniejsze sąpołączenia z płatami czołowymi, związanymi z planowaniem sekwencji zachowań, a także z aspektami pamięci czy ekspresją emocji. Jądra podstawy ulegają zanikowi z chorobiach Parkinsona i Huntingtona, czego konsekwencją są zaburzenia ruchowe, a także objawy depresyjne, upośledzenia pamięci i myślenia oraz zaburzenia procesów uwagowych. Jądra podstawy ponadto pełnią funkcję takie funkcje jak: przechowywanie informacji sensorycznych i wykorzystywanie ich do sterowania ruchem, uczenie się reguł i łączenie sekwencji ruchów w płynną całość, automatyczną całość czy podejmowanie decyzji o wykonaniu bądź zahamowaniu reakcji.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 88, 90, 91, 237, 245-247