Jąkanie – zaburzenie mowy polegające na trwałej zmianie jej rytmu, które w istotny sposób zniekształca ją i zakłóca jej płynność. W wypowiedzi pacjenta jąkającego się można zauważyć przedłużenia, pauzy czy zawahania. Zdarza się, że towarzyszą temu specyficzne ruchy twarzy. Przyczyny zaburzenia mają charakter psychologiczny.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.” s.238 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa