Kondensacja senna – relacja między myślą a treścią senną. Praca kondensacji sennej, jest najbardziej widoczna w momentach gdy w trakcie snu, za swe obiekty obiera ona słowa i imiona własne. Przykładem kondensacji sennej może być otwieranie i zamykanie okna podczas trwającego marzenia sennego który wiązałby się z rzeczywistą sytuacją na jawie, jak niechęć spania przy otwartym lub zamkniętym oknie. – S. Freud, (2015) Objaśnianie marzeń sennych. Warszawa: Wydawnictwo KR, s. 253, 258