Lęk przed oceną – w psychologii społecznej jest związany jest z koncepcją facylitacji i hamowania społecznego. Lęk przed oceną przez innych, spowodowany samą ich obecnością i możliwością negatywnej oceny efektu pracy jest proponowany jako czynnik wyjaśniający zjawisko hamowania społecznego. Mimo tego badania empiryczne nie wydają się wykrywać zwiększonego efektu na hamowanie społeczne w warunkach,gdy lęk przed oceną został nasilony w warunkach eksperymentalnych.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 390