Lęki nocne – Epizody lęku panicznego, pojawiającego się zazwyczaj w pierwszej trzeciej części snu, podczas których pacjent doświadcza pobudzenia układu autonomicznego i jest pobudzony ruchowo. Często krzyczy oraz podejmuje próby ucieczki z łóżka lub pokoju. Zaburzenie jest powiązane z somnabulizmem i ma wiele cech wspólnych. Może mieć podłoże psychologiczne lub organiczne, w tym genetyczne i rozwojowe. Nie należy mylić lęków nocnych z koszmarami sennymi.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.”s. 160-161 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa