LSD – (dietyloamid kwasu lizergowego) to substancja psychodeliczna (halucynogen). LSD pod względem chemicznym ma budowę zbliżoną do serotoniny, a jej działanie polega przede wszystkim na pobudzaniu receptora serotoninergicznego typu 2A (5-HT2a ), choć zwiększa także aktywność dopaminergiczną. Mechanizm działania powoduje, że ta substancja będzie działać niezależnie od stężenia serotoniny w mózgu, nie jest jednak jeszcze do końca jasne, dlaczego oddziaływanie na ten konkretny receptor powoduje zmiany percepcyjne.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 458