Łuk odruchowy – to pętla bięgnąca od pobudzenia neuronu czuciowego (pod wpływem bodźca) do reakcji mięśnia. Łuk odruchowy kontroluje odruch, jest zależny od przesyłania informacji wzdłuż aksonu oraz komunikacji pomiędzy neuronami. Cechą charakterystyczną odruchów jest to, że są wolniejsze niż szybkosć przewodzenia impulsu przez akson (co świadczy o tym, że na synapsach musi dochodzić do opóźnienia), ponadto kilka słabszych bodźców wywołuje silniejszą reakcję niż jeden mocny, co mówi nam o istnieniu zjawiska sumowania różnych bodźców przez synapsę. Pobudzenie jednego mięśnia powoduje rozluźnienie innego, co świadczy o tym, że synapsy muszą być ze sobą połączone w sposób umożliwiający osłabienie pobudzenia lub zahamowanie jednej pod wpływem aktywowania drugiej synapsy.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 54