Magazyn pamięci – to jeden z fragmentów pamięci z magazynowego modelu pamięci Atkinsona i Shiffrina. Magazyn pamięci to jeden z trzech systemów pamięci: magazyn sensoryczny, który przechowuje informacje z powiązanego zmysłu, magazyn pamięci krótkotrwałej (STS) oraz magazyn pamięci długotrwałej (LTS). Magazyn pamięci krótkotrwałej zawiera wyselekcjonowaną stymulację bodźcową, ale także informacje przywołane z LTS czy efekty bieżącego przetwarzania informacji. Magazyn pamięci długotrwałej z kolei cechuje najdłuższy czas przechowywania informacji (nawet przez lata). Społeczność badawcza nie jest zgodna co do spoosbu kodowania informacji w tym systemie pamięci. Pamięć długotrwała jest najbardziej zróżnicowana pod względem rodzajów i funkcji ze wszystkich rodzajów pamięci.

Literatura:

„Psychologia poznawcza”, E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, str. 321-322