Magnetoencefalograf – (MEG) to urządzenie do rejestrowania słabego pola magnetycznego towarzyszącego aktywności mózgu. Magnetoencefalograf składa się z umiejscowionych na powierzchni czaszki detektorów magnetycznych zapisujących uśrednioną aktywność dość dużej powierzchni, stąd MEG jest mało precyzyjny, jeżeli w grę wchodzi kalkulacja źródeł aktywności. Magnetoencefalograf umożliwia prześledzenie fal aktywności mózgu podczas wykonywania rozmaitych zadań.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 117