Majaczenie – Nie wywołane substancjami psychoaktywnymi. Zespół objawów, takich jak: zaburzenie myślenia, świadomości, uwagi, pamięci, emocji, rytmu okołodobowego czy aktywności psychofizycznej, który nie jest spowodowany przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Objawy występują przejściowo i ze zmiennym natężeniem. Częsty u osób starszych, najczęściej ustępuje samoistnie po kilku tygodniach. Jeśli trwa dłużej (nawet do kilku miesięcy) zazwyczaj towarzyszy chorobie organicznej, na przykład nowotworowi. Może współwystępować z otępieniem.

Literatura:

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.” s. 6-61 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa