Maksymalizacja zysku – to osiągnięcie przez firmę możliwie najwyższych dochodów ze sprzedaży produktu. Maksymalizacja zysku może być osiągnięta na wiele różnych sposobów. Jednym z nich jest zmiana wymiarów produktu (z zastosowaniem prawa Webera). Stosuje się zarówno zwiększanie (upsizing), jak i zmniejszanie (downsizing) wymiarów produktu. Maksymalizacja zysku może także wymagać zastosowania rabatu czy podwyższenia ceny – w tym wypadku ponownie dobrze jest przed podjęciem decyzji o ile cena ma zostać zmieniona zapoznać się z funkcjonowaniem prawa Webera w warunkach rzeczywistości rynkowej.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 22-31