Mowa bezładna – mowa, którą charakteryzuje brak płynności i utrata rytmu (pauza – wyrzucanie dużych ilości słów), co wpływa na zmniejszenie możliwości zrozumienia mówiącego. Pacjent dotknięty tym zaburzeniem nie waha się w wypowiedzi, ani nie powtarza.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.” s.238 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa