Nadmierne pobudzenie
1. Nadmierne pobudzenie, to jeden z trzech zestawów kryteriów stosowanych do diagnozowania zespołu stresu pourazowego i ostrego zaburzenia stresowego. Objawy nadmiernego pobudzenia obejmują nadmierną reakcję przestrachu, zaburzenia snu, trudności z koncentracją lub zapamiętywaniem oraz nadmierną czujność.

2. Nadmierne pobudzenie to fizjologiczna odpowiedź na stres. Zwana także reakcją ostrego stresu. Zobacz także odpowiedź na temat walki lub lotu. [pierwszy opisał Walter B. Cannon]